ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ EDYCE (https://edyce.eu)

Η επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου του E-DYCE www.edyce.eu συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων (που ισχύουν άμεσα, δηλαδή από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν). Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της E-DYCE www.edyce.eu, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους

* Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ρητά, όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στον ιστότοπο του E-DYCE www.edyce.eu – συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, κειμένου, εικόνων, γραφικών, αρχείων βίντεο και ήχου- προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούν, εν όλω ή εν μέρει, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν, να αναπαραχθούν, να αναδημοσιευτούν, να μεταφορτωθούν, να μεταγραφούν, να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από τους κατόχους δικαιωμάτων.

Τα περιεχόμενα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα για προσωπική χρήση, εκπαίδευση, έρευνα και διδασκαλία. Η αναπαραγωγή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θα είναι δυνατή μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση αναπαραγωγής του περιεχομένου θα πρέπει να αναφέρετε την πηγή

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις θεσμικές δραστηριότητες, τη διδασκαλία και την έρευνα. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή διαφημιστικούς σκοπούς ελλείψει προηγούμενης συναίνεσης από το άτομο.

Τυχόν παραβάσεις θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές
* Αποποίηση περιορισμού ευθύνης
Σκοπός του ιστότοπου E-DYCE www.edyce.eu είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωσή τους, χωρίς ωστόσο ο ιστότοπος του E-DYCE www.edyce.eu να εγγυάται ότι τα λάθη θα διορθωθούν άμεσα ή πλήρως ή ότι θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Τα δεδομένα και το υλικό που περιέχονται στον ιστότοπο του E-DYCE www.edyce.eu παρέχονται χωρίς καμία απόλυτη εγγύηση για την ορθότητα και ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη.

Ομοίως, ο ιστότοπος του E-DYCE www.edyce.eu δεν εγγυάται ότι οι ίδιοι ή άλλοι σχετικοί ιστότοποι ή οι διακομιστές μέσω των οποίων το περιεχόμενο διατίθεται στους χρήστες θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και το κόστος τυχόν διορθώσεων θα βαρύνει τον επισκέπτη. Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αρνητική) που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστότοπου ή/και των δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν.

Ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες, η ιστοσελίδα του E-DYCE www.edyce.eu έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων, για τη διακοπή ορισμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών του και γενικά για οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση

* Αποστολή δεδομένων (ανάρτηση) (upload) στον ιστότοπο

Η αποστολή πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων στον ιστότοπο του E-DYCE www.edyce.eu με τη συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών φορμών, πρέπει να γίνεται σωστά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή/και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του ιστότοπου και των ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη καθώς και η διεύθυνση IP του, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που αποστέλλονται πρέπει να είναι συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη, να είναι ακριβή και αναλλοίωτα και να μην έχουν διαφημιστικές αποχρώσεις. Επιπλέον, ο αποστολέας αυτών θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφαιρέσει «ιούς» ή άλλα επιβλαβή στοιχεία για τα στοιχεία του παρόντος ιστότοπου. Ο αποστολέας αποδέχεται, δια του παρόντος, ότι ο ιστότοπος του E-DYCE www.edyce.eu μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που του αποστέλλονται, χωρίς να διατηρεί νομική αξίωση από τον ιστότοπο της E-DYCE www.edyce.eu.

* Πρόσβαση προς Τρίτους (Σύνδεσμοι – Links))

Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστότοπους τρίτων μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη. Οι ιστοσελίδες τρίτων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης τους.

Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη νομιμότητα και την πληρότητα αυτού του περιεχομένου, καθώς και για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων, και η τοποθέτηση συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου του αντίστοιχου τρίτου.

Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή δυσλειτουργία ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία στους επισκέπτες/χρήστες από τη χρήση πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών.