ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα θέματα Πολιτικής Απορρήτου στο Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικό μέρος όλων των εργασιών που εκτελούνται εκεί, με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που καθοδηγεί τους εμπλεκόμενους φορείς. Το Έργο E-DYCE μέσω της ιστοσελίδας του www.edyce.eu έχει επενδύσει σοβαρά στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και αποθηκεύει, και συμμορφώνεται απόλυτα με την αντίστοιχη νομοθεσία, ακολουθώντας συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας.

Αυτό το έγγραφο απεικονίζει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οντότητα «Ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu»χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), παρέχονται σε όλους όσοι αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο του E-DYCE www.edyce.eu, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι όροι δεν ισχύουν για άλλους ιστότοπους στους οποίους μπορούν να συμβουλευτούν οι χρήστες του www.edyce.eu μέσω ενσωματωμένων συνδέσμων.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή προσωπικής πρόσβασης σε απαγορευμένες περιοχές και την αποστολή και λήψη πληροφοριών.

Η αποστολή ενός e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση των δεδομένων του αποστολέα που είναι απαραίτητα για την ανταπόκριση σε αιτήματα, και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή διαφημιστικούς σκοπούς, ελλείψει προηγούμενης συναίνεσης από το άτομο.

Τυχόν παραβάσεις θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνικών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούν οι ιστότοποι στους υπολογιστές και στις κινητές συσκευές των οντοτήτων που επισκέπτονται αυτούς τους ιστότοπους. Οι ρυθμίσεις των cookies στα προγράμματα περιήγησης www των συσκευών πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν από τους χρήστες τους, είτε για να απορρίψουν τα cookies, είτε για να τροποποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους στις συσκευές. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν αρνηθεί κάποιος να δεχθεί cookies, ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση και/ή να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στον ιστότοπο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επεξεργασία ή/και η επεξεργασία δεδομένων ως προτιμήσεων αποθηκεύονται και ορισμένες από τις ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. Συνοπτικά, οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος του E-DYCE www.edyce.eu είναι οι εξής:

Απαραίτητα cookies:

Αυτά είναι τα cookies χωρίς τα οποία ο ιστότοπος δεν θα μπορούσε να εκτελέσει βασικές λειτουργίες. Ενδέχεται να ρυθμιστούν αυτόματα κατά τη φόρτωση σελίδων ή λόγω αιτήματος ενός χρήστη που δεν μπορεί να εκπληρωθεί, χωρίς τη χρήση cookies. Γενικά, αλλά όχι πάντα, πρόκειται για cookies περιόδου λειτουργίας, που θα λήξουν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης πρόσβασης. Αυτή η κατηγορία cookies είναι η πιο σημαντική, καθώς είναι η μόνη που αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία. Ο νόμος επιτρέπει ότι τυχόν Αυστηρά Απαραίτητα Cookies (Strictly Necessary Cookies) εξαιρούνται από οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη συγκατάθεση του χρήστη

Cookies (στατιστικής) ανάλυσης (Analytics ) και απόδοσης:

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτονται, για παράδειγμα, ποιες είναι οι σελίδες στις οποίες επισκέπτονται συχνότερα οι επισκέπτες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από τις ιστοσελίδες κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies αθροίζονται και επομένως είναι ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστότοπου

Cookies λειτουργικότητας (functionality):

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που έχει κάνει ένας επισκέπτης (όπως το όνομα του επισκέπτη, η γλώσσα που χρησιμοποιείται ή η περιοχή που κατοικεί ο επισκέπτης κ.λπ.), προκειμένου να παρέχει βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, ένας ιστότοπος μπορεί να παρέχει σε έναν χρήστη τα τοπικά δελτία καιρού ή τις ειδήσεις κυκλοφορίας για τη συγκεκριμένη περιοχή, αποθηκεύοντας σε ένα cookie την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο επισκέπτης, το μέγεθος του κειμένου, οι γραμματοσειρές και άλλες δυνατότητες των ιστοσελίδων που μπορούν να προσαρμοστούν. Τα cookie αυτής της κατηγορίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί, όπως η παρακολούθηση ενός βίντεο ή ο σχολιασμός σε ένα ιστολόγιο. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ενδέχεται να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησης των χρηστών σε άλλους ιστότοπους

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SECURITY)

Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu υιοθετεί όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από καταστροφή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, το www.edyce.eu δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται, καθώς καμία μετάδοση μέσω web δεν μπορεί να είναι απολύτως ασφαλής.

Ο ιστότοπος E-DYCE www.edyce.eu ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το E-DYCE www.edyce.eu δεν ενεργεί ως ελεγκτής για αυτούς τους ιστότοπους, καθώς δεν διέπονται από την ίδια πολιτική απορρήτου. Το E-DYCE www.edyce.eu προτρέπει τους επισκέπτες του να μελετούν πάντα προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν κοινοποιήσουν προσωπικές τους πληροφορίες